BREAKING: The Suspicious End Of The NATO Auditor General

In this video Luke Rudkowski covers the suspicious and questionable case of the former NATO Auditor General Yves Chandelon. In this video we give you an account of what the family and friends of Chandelon are saying and give you a side of the story that needs our attention while its being ignored by the press. For more news reports like this invest in us on http://wearechange.org/donate/

Visit our MAIN SITE for more breaking news http://wearechange.org/

PATREON https://www.patreon.com/WeAreChange?alert=1&ty=h
SNAPCHAT: LukeWeAreChange
FACEBOOK: https://facebook.com/LukeWeAreChange
TWITTER: https://twitter.com/Lukewearechange
INSTAGRAM: http://instagram.com/lukewearechange

OH YEAH since we are not corporate or government WHORES help us out http://wearechange.org/donate

We take BITCOIN too
12HdLgeeuA87t2JU8m4tbRo247Yj5u2TVP

(5773)

About The Author
-

19 Comments

 • Lorri Anderson
  Reply

  Thank you, I’m also alternative media and had not heard anything about
  this. May i share audio on radio show tomorrow night? I’m host for
  resurrect the republic RTR truth radio broadcast on RBN

 • Young Contrarian
  Reply

  Suicided. Shot himself 3 times in the back then he jumped in front of
  train. In all seriousness, this is the first I’ve heard of this so you’re
  spot on. TY for info

 • ahmed said
  Reply

  What kind of past that can catch up with such senior official and actually
  kills him … I dont think its about his past !!

 • John Winning
  Reply

  Gambling, Drugs, drinking and worked for NATO. I don’t feel sorry for him.
  You know how most criminal organizations accept members? By telling them
  “Blood In, Blood Out”.

 • Shaune Murphy
  Reply

  Dr David Kelly revisited, sounds similar. Dr Kelly said nothing would stop
  him spilling the beans on Iraqi intelligence and Blair’s involvment in
  fabrication. Days later he is found in a park with his wrist cut in an
  apparent suicide. Well his friends and family said he would never suicide.
  His doctor friends said he was left handed therefore would have cut his
  right wrist if it were not for the fact the he could barely hold a knife
  with his acute arthritis. Then they discovered that the place of death was
  not the place of discovery. David Cameron promised to re open the case
  beginning with exhuming the body for an independent autopsy, needless to
  say, he never kept his promise.

 • MrBalluu58
  Reply

  Nato-Officers were caught in East Aleppo, see voltairenet. Maybe he or sb
  else got a bad conscience? Father in heaven… deliver us from (d)evil. GB

 • Jeroen Nouwens
  Reply

  Those who are right-handed are also known to jerk off with their left hand.
  To him, he probably wanted to experience being threatened by someone else,
  i.e. his left hand. Not going to lose sleep over this.

 • Michael Gusevsky
  Reply

  does sound suspicious for sure.. with the gun in his hand for sure…
  leftiness isn’t that much nor the switch in mood, I know from personal
  experience. a girl I knew one day was all smilies and music and then the
  she after a couple of hours she shot herself in the head

 • Water Mccullough
  Reply

  If they put it in the wrong hand…then they probably was dumb enough to
  leave it fully loaded and one in the hole……. 😂👌

 • Irish Proc
  Reply

  W͎HAT IS͎ ͈I͙SL̖A̼M͚? ̰
  ̣
  ͍• ̮BE̯L͍IEF͕ ̭IN G͔OD̮ ̹ALMI̜G͈H̹ȚY̤:̦ He̜ h͍a̹s n͖o̯ ̘p̬a̬rtner̫,̙ ͉no
  ͍e̯qua̳l a͍n̻d͉ ̣th͎ere͚ is ̱n͙othin̙g ̞l̝ik̻e̠ H̤iͅm̜.̣ ͙He̫ ̩has ̮pow̳er
  ͓o̪ve̖r alḷ things͇. H̦e̤ ̭i̺s ̯t̖he͓ ͈t̰rue̤ re̼ali̘t̪y ̬an͔d
  ̳e̬v̰eryth̫in̥g̟ ̝el̝se is͈ ̳ju̟st Hi̜s ͖c͕r͔e͙at̠ion̗.̗ ̼Ju̺st̤ a̘s ͈H̘e͈
  ̲created̝ ̘ev̫ẹr̺y̬t̯hin̘g, ̥H̦e͇ c̦a͓n take̝ e͕ver̖yt̜h̘in̟g out o͍f̞
  ̟exi͚șt͔en̙c̬e.̟ T͓h̹er͈e̩ ͓i͇s͎ n͓othi̘n͎g b̪e͎fo̙r̹e H̘im ͍an͍d
  n̘ot͔hing̟ ̘af̪t͈er ̰H̘im.̟ ̝He is̻ et͇e͎rn̩a̞l. ̟He͉ i̲s no̟t̖ a “̺he̘”
  ̱but̟ wḙ ̯hav̞e̫ lim̥i̞ted̗ v̙oc̥a̫b̟ul̺ar͎y̘. ̞He͖ is per̞fe̫ct̹.̫ He͙ is
  ̰co̘m̗plete.̰ ̞H̩e is ̻n͉o̱t͓ in̘ ͅth͈e ̯univ̫erse̪,̠ but̘ co̯mprehen̯ds͉
  ever͇yth̹in̜g̺ ̬b̟y̳ H̪i̙s ͓kn̪o̬w̲l͚ed͇g͖e̮ a̝n̩d ͅw̱e ̖o̭nl͈y exi̥st ̦by
  ͖H̬is̮ w̥i̯ll ̦a̯nd̬ pe̼r̭m͉i͍s̟s̤ion͖.̦
  ͅ
  •̟ BEL̥IE͔F ͅIN̳ ͇T̯HE͙ ANG͈ELS:̝ ͙Int̗el̪l̹ig͉e̞nt ̙an͚d ͖p̩u̼re
  creatu̖r̬es ma͚de͈ of̬ ͎li̩gẖt̩.̠ ̻T̜h̦eͅy͙ are̠ ̟inh͍er̫ently g̥oo͙d̼
  a̪nd͎ ͕have ̮no ͎f̤r̝e̟e̫ ̯w̲i̯ll͇ ̥to͉ choos͚e t̯oͅ ̠b͍e e̦v̗i͓l̪. Hum̮ans
  ̤arḙ als̱o i͈nhe̯re̻n̬tl͖y g̩o̺o̘d̲, ̜tͅhis i͚s͎ ̰cͅa̼lle̠d t̲he
  “͖f̗i͎t̺ra”̝, ̘wh̲ereby humans ̤ar̫e ̬bor̠n̥ ̘wit͕h ͓a̘ ̳n͓a̹tu̙r̲al /
  ̦in̦sținc̣t̜ual i͍nc͇li͖na̘t̬i͙on͕ to̗ ̮be ͕k̲ind͓,̤ ͔g̜ene͇ro̹u͓s,̼
  faͅit͚hf̮ul and̩ ̲c̯omp͙a͈s̼s̮io̻ṉaṯe. ͓Thiͅs can̻ ͈be̩ ̮cl͈e̠arl̼y
  ̼obse̱rve̩d in̪ a̠l̥l c͈h̥ildre̲n who h̳a͔ve̙ ͇n̯ot ̙yet̻ d̬i̝s͕oḇeyeḏ
  ̘G͈o̯d.͔ ̱H̟o̫w͚e͖ve͇ṟ, ̘d͕e̱mo̰n͇ic͉ i̟nf̤l̙u͓e̼n͈c̯es̫ f͖rom ̳s͖om̹e
  ̻of͖ t̗h̫e ͔j̰innk̤ind ̭~ c̗r̝e̯aturesͅ w̙hi̳ch ̙h̩a͚ve̥ ex̯is̺te͈d
  befo̥ṟe hum̤a̝n̰s, ͓w͔ho̯ h̳a͎v̠e a̞n͔ anatoͅm̹y of ̦f̼ir̥e̞ ͈but are
  ̠u͖nobserv͖aͅbl̲e̥ ̦t̲o͇ ̳o̬ur̙ ͈eyes̻ mu̦c̳h̞ ̦l̥i͖k̖e ̣m͈any ͍ot̝he͔r͓
  ̘coḻo̺ur̝s͈ in͙ the ̠el̫e̪c̺t͖rom̦a̱gn͓e̻t̯ic ͓sp̪ec̳tr͖u͎m.ͅ ̱~ ̮
  ͖Th̙e͓s͍e̳ ̺d̺em̬o͕nic ͍i̝n̼f̝l̥uenc̺es ͚compͅẹt̟e w̼i̠th̻ ͖a͉n̝geli͙c̤
  ͚i͎nf̬luen̦ce͉s̝ ͇in ̘our l̰i̲v̰es. ͕W͚itͅh t̗he ̮f͉r͈e̤e͙w̫ill ͈g̭i͔ven͈
  t̺o̫ ͔us̼ ̗w͙e m̲ust̜ ͕ch̭oo̖s̺e͍, ̞dail̬y̱, ̤w͎hich̘ ̱i̥nfl̫ue̞nc̥e̥ ̭t̙o̩
  f̮o͉l̝l̠o͇w̩.͖
  ̞
  • ̦B̼EL̖IEF IN͓ DI͈V̞I̤N̯E̗ B̹O͚OK̪S: B̪e̺ḻie̜f̻ ̱in the Bib̙l̝e̤,̙
  ̯t̯h̫e̪ Tora̮h̝,̲ ̮the̪ P̖s̭a̜lm͍s, ̬ṱhe Go͕spe̙l an̖d a͙ll̹ d̤i͖vine̩
  ͚bo̼o̟k̞s which̦ ͈d̪o̗ ̖(o̗r ̼d͍i̬ḓ) ̤c̼allͅ ̲y̟ou t̯o͎ re͓m͙em̘be̟r͓
  ̤t̫he O̰ṋe a̱n͓d ̲Almi̯g̘ht̬y͍ G̙od̺ ̫i̘n̹ ̮y͔ou͔r̻ a̠ct̘ions͈ an͖d̺
  w̫o̺rds, and ̗t̻o o̱b̩ey Him̘, ̙f̠or̲ y̬o̯ur ͓ow̻n͕ șake.̹ Fi̟n͕a̳lḷy̱,͖
  t̻h̲e͚ l͇a̼s̹t̳ d̩iv̮in̳e͓ ͓revelat̥iͅon̮;͔ ̣t͓h̲e ̦Q̖u̥r’̫a̙nͅ,͍ ̟w͕hi͉cḫ
  ̥co̼nfi͖r̼mͅsͅ ͓wha̳t͎ ̭we̯ al̞rea̯d͍y̹ kno̮w͕ ̥ab͕out͇ ̟t̙h̙e p̤revi̻o̞u̞s
  s̠c̯r̬ip̜tu͚re̬s ͔bei̠n̲g a̳ltere̟d a̪nd ̞m̺an͔i̺p̤ula͓te̜d, ͔aͅn̼d
  w̤h̫ic̘h re͕c̘t̩i͙f̯i̪es ̩those e̝r͉r͙or͇s a̳n̜d͙ ͅg̯i͉v̱e̖s͔ ̖u͍s ͕a
  ̗fir̻m͈ ̪gro̙und̩ing̰ i̲n ̥au͎t̜h̦e͇nͅt̥i̬c ̦guiḓan̝c̲e and̝
  ͙k͕no̳w͎le̘d̰ge ͉f̗rom͙ ̠o̞u͖r Cre̟ato̺r̬.͚ A̺s ̟prom̤ised ̫i͈n ̬t̬h͙e̱
  Qur̤’̪a̳n̠ ͉it̼se̯l̼f,̦ ̮t̫h̯ẹ ̤la̬s̪t̙ ̭re̱ve̲la͖ti̺o̥n w̖i̘ll͍ ̳ne͔v͕er
  ͅbͅeͅ c̣h̞aṉg͍e̹d a͓n̮d so̬ ̮no̼ ͇m͖or͕e̞ ̜me͙ssen͓g̟ḛr͔s ̺o̻r books͔
  wi̟ll be ̮s͎en̩t to͍ hum͇an̠k͓i̺n͈d.͕ ̙T͈h̙ḙre̬ ͚is ̫n͙o̖ ͙mo͓re͈
  ͉g̪uid̫aͅnc̻e t̤o͎ co̩me̳. ̩G̻o̗ds͈ fạv̞o̰u̝r̼ u͚p̥on uͅs̮ hạs been͔
  c̪omp͉le͙te̻ḍ.̝

  ͎•̭ BḘL̼IE̗F ͈I̮N͙ T̖H͙E ̖P̞R͈OPHE̮T̖S͎:͓ ̺Be̺l̺ief ̮tha͙t ͓e͇v̺ery̹
  natio̱nͅ ̫had p̘r̬o̭p̜hets̪ se̗n̥t to͕ it,͕ ̩tͅo̬ ̠r͙emi͎n͙d̻ ͖the
  ͓p̠eopḷe a͙b̗out̪ ̻ou̥r ͅc̩ovenạn̤t̤ ̪wit̠h ͕G̟oͅd͙. Th̖at̟ ̦b̠e̥fo̝r̼e
  H͖e ͖p̲ṷt our̘ sou̫ls̘ in t̻ẖese b͙o͉die̞s͇,̲ we̞ agreḛd t͔o̜ ̞b̤e̠
  ̥t̰e̳st͖ed͈ in t̹h͇is ̲cha͚l̳leng̘e̩ ̮to ̞su̗ffer̬ ̘life on e͈a̖rt̥h.̰
  ̱O͖veṟ ̺124͍,0̺0̪0 ͅProph̟e̻ts̼ h̰aͅve ̯bee̦n sen̹t̫ ṱo ̹a̜ll ̮t̤h̰e͔
  ̠p̳eople of͔ ̪ṭh͙eͅ ͓w͇or̳l̠d. ͙O̦f̖ the̥s̠e̹ P̝ṟo̩phet͔s, ̖ar̭o̼u͙n͓d̼
  3̫00̜ ̲w͉e͎re ̯M̻e̟ss͕en͍g͇ers̳. They̼ ̫w̩e̞r̪e ̖s̼e̖nṱ w̖i̲th a
  ̜d͔i͉v̰i̥n͎e̮ ̭re̙ve̜l͈a̪ti̙o̞n.̺ ̭As̭ M̩u͖s̠l͓i̦m͕s̺ ̰w͖e̥ do ̠not
  ̞di̞ff̗er̫ent̤i̳ạt͈e ̤b̺et͍wee͍n͍ ̥t̲he ͉M̪esse̥ng͖e̟r̩s͚.̪ ̹Ṯhey a̫r̥e̼
  all ̘equal̘ a͔n̜d͕ ̠w͇e̙ ̥tr̭ust͖ ͚a̠nd ̼beli̜ev̮e ̱in ͖t͙hem͉ ̹all.̭
  A̱d̼am̫, ̙E̳no̻c̱h, No̥a̖h, ̘Lo̗t̖, ͖Jona̟h, ̝Abͅraham͓,̼ Is͍’̠ma̖ee̮l̳,͔
  ͎Iṣ’aa̩c̪, ͈I̖s’̣ra̤e͕e̺l, ̠Jo̩se͈p̣h, ͓Jesus, ̖Mu͈h̻am͉ma̼d – A̫ll
  ͈w̳er̗eͅ a̱mo̟ng t̟ho̳se m͍o̱st̹ ̣b̦el͍ov̲eͅd̟ ̗to ̼Go̜d.̬ Ho̘w̲ev͓er,
  M̜ṳhammad̥;̘ being̫ ̯th̝e v̮ery ̬la͖s̩t m͈e͍ss̞enge̜r͙ ͍was̮ ̩n͉o̠t
  j̹u̼s̹t ̼s̤ent t̝o̫ ̥one ̥naṯio̲n̼, ͍but͍ ͓he ͈was̱ se̖nt̘ as̲ ͓a̻n̠
  ͓exam̪ple ̣f̥or ̦t͍he͉ ͎enti̻r̘e ̪ẉor̩ld.̘ W̹h͈i̦le ̻w̲e ̘Musl͓i̮ms͎
  m̦u͚st̰ ͍b̜el͖iev̖e̲ ̲a̬l̺l͇ ͅthe͕ ̹M̲e̱ssḙn͕g͈ḙr̮s̪ are̟ ̣eq̞ual,̬ ̦we
  ̤unde̱rsta̘nd ͇that be̠in̼g͖ ̠t̼h̠e̦ l̥as̮t̻ mes̻s̬enge̱r̖ haͅs̩ ͔v̜e͓ry
  ḫonoura͙ble ͇and ̳im̤po͓rțan̦t i̮mp̙li̩c͖atio̫n̟s͙.̲ We͕ ̤b̪el͈i̹e̪v͇e
  ̞it ̬is ͙t͙h̘e͇ f̞in͚a̤l̜ ̬m̰e̫ss̘eng̭er who w͍i̹l̤l͈ ̦in͔ter͓ced͚ḛ a͓n͍d͓
  ask̙ G̖od ͅt̳o b̟eͅgi͇n ̤J̳u̫d͕gem̬en̥t̹ ̝d̼ay̩, w̮h͔en ̤n͍o one͈ e̯ḷṣe̹
  wi̯ll a̱nd̖ ma̗y ̘pe̙ace b̲e̤ u̦pon h͔i̖m aṇd ̻on aḻl th̖e pr̥ophe̹t͚s̗
  ̬and̹ m̗e̥s̥se͓nge̪rs̯ ͉b͔efor̦e͓ him.
  ̠
  ̰• ̹BE͍L͇I̳EF̞ IN ̪T͉H͔E ͓DA̯Y͉ ̺O̼F͙ J̙U͔ḎGEM̼ENT͇: B̟e͙lief̮ ̣in ̞the
  șc̯a͉l͔e̠s wh̖ḭch wi̪ll͚ weigh̘ ou̦r ̩d͓e̝e̹ds͉,̪ th̼ḙ o͍nly
  comm͎o̬d̦i̥t͍y o̖n t͚ha̖t ̭d̘a͔y ̩w̰hen̞ g͉old a̞n̼d̠ ̜s͉il̗v̞er͖ ̱w̳il̘l
  b̻e̳ ̩me̯an̼in̪g̙l͚e̮ss.̠ A̖fteṛ t͔hͅis ̤w̠orld h̙as͔ e͖nḓe̼d and
  ̬t̻he̲re ͙ar̰e͚ ͉no ̺m̼or̬e p͍e̥op͉le,͓ ͖a̠ll w͔i̭ll̞ ̜be̻
  r͈esu̺r̬re͕c͖t̩ed͓ ̬/͉ rͅẹcr̬ea͚t̝e̩d̦.̮ W̘e ̠b̻e̯li͈ev̤e mank̞i͇nd
  ͈a͖n͍d̜ ͈j͔innk͙in̯d wi̙l͚l̙ then ͔b̭e̥ ̞wai̯ting 50,̫0̦00̱ ̝y͔e̝ar͍s f̗or
  ju̥d͕ge͈m̗ent to b̟e̟g̭in. ̬F̙ina̝l̺ly̱,̫ ̟th͔e̫ last ͉P͇r̙op̰he̳t̠,̭
  ̼m͖ay̬ G͚o͎d ̠ble͔ss̺ hi̟m,̦ ̼w̫i̱ll̦ p̱r̠ostrate̩ ͕ṯo͖ ̙t̬he
  ̞Al̬m̭ig̙h͔ṱy̬ ̪and hu̘m̘bl͈y̮ ḁsk Him t̼o be͍gi̝n̼. ̖Thi͙s͉ ͔w̲i͎ll
  ̳b͙e̬ a ̯torme̝nt̙i͖ng ̜t̘i̞m̗e̯ a͚nd ̙p͓e̝op̦le wh͖o ̹th̗ink̖ the̖y͎ ̮are̤
  ̞g̱oi̲ng t̠o he̥l̩l,͕ w͚i͈ll still͚ ̬waͅnͅt ̫ju̖ḏge͖me͉nt t̲o commeṇc̰e,
  jus̬t to̬ ͚l͔e̬a̩v̤e t̞h̼is̪ ̠pl̻ace̥. ̭G̲o̬od̺ ͍and bad̻ ̠dͅee̱d̳s̝ w̰i̠ll
  ̠b̦e͖ ̻w̱e͍i̠gḥe̳d̥. ̱H̲ea̟v̱e̘n ͕or̫ ẖe̜ll ͓wiḽl̦ ̞be̤ ̳awar͉de̤d ͕t͚o̰
  ͕tho̞se w̭ho̫ ͙e͉arn ̼wh̰a͍t t̙h̙ey̪ ͖ear̭n. ̫D̖o̝n’t ̼f̦eel hopel̩e̺ss
  ͚ṭho͍u̼gh̥.ͅ If ͅy̜o̰u s̗i̬nc̭e̯r̹e͖ly r͖egr̦e̙t̩ y̭o̻uṛ ̝sin̠s,̺ ̟an̖d͖
  a̦sk ̮G̖od ͖t̺o͙ ̖forg̰ive͕ ̠you̼ ͙i̯n th̤i̭s life̥,̝ t͙h̟o̘s̫e v͈e͈r̩y͎
  si̯n̦s̝ wi̘ll̥ ̥be̦ ̬tra̪ns͎f̼or̝m̺e̮d̻ ͓fr͍om̤ ̻bad de̙e̥ds into ̞g̼oo͔d̞
  ͙d̬ee̖ds͍. Only̤ t̯h̖r͉o̮ugh ̰t̜he ̰m͍e̜rc͖y ̠o͖f͍ ̱G͚o̱d ca̜n͓ anyo͕n̹ḙ
  ̬en̯ter͕ h̼ea̱ven,̜ ̯a͇s n̯o͓thin̲g̦ c̯an ͍be̙ ͓dͅo̞ne i͖n ̰thi̪s ̗finite̪
  ͎life ͈t͇h̖a̝t̗ ͉i̲s wo̭rth ̱in͔f̻i̱n͎i̙te blis̥s.̦ ̺M̝usͅli͔m̘s͚ do
  ͇go̺od̝ de͎eds ̞si͕mp̤ly b͙eca̩u̝se͚ “̰w̳e ̯h̙eạr̙ ̠thẹ la̦w̮ and̘ ͈we
  ̪obey̖”.̼ The̲ ̺a̫p̬os̺ṯle Pa̘ul̥ ͔who ne̫ver̝ m̘et̤ ̳Jes̯u̼s,͕ s̘a̜id
  t̬h̲at̙ ͙th͇ḛ l͕aw̳ d̥o̟esn’tͅ c͔ou̗ṉt any̦m̹o͉rẹ –̝ ̖fa͙ith̺ ͉alone is̟
  ̼eͅn͙o̰u̪g̭ḥ,̝ bu̪t͕ ̮J̝am͔esͅ sai̤d̙ ̞t̬ha͖t̲ ̯f͇ait͈h̜ ̞i͓s̼ ͅdeaͅd̗
  ͇wit͇ho̠ut̲ act͍io͔n an̮d͉ ̰Je̱s̩u̥s w̼ar̬n̥e̮d ̰us ̝th̙atͅ he w͎il̤l̼
  dis̜o̞w̟n ͓h͔i̱s f̦o̠l͉l͙o̤wers̪ ̠wh͕o ͍re̜jec͚t̝ Gods͔ l̟a̯w.̝
  Rig͍hͅt̤e͍ousne̪s̖s,͇ b̝e̘l̦ief ͓i̯n̲ ̭the l̲as̝t ̹d̬a̼y̰ ͅan͎d
  ͔b̯ẹl̮i̠e̱f̯ ̣in ̥G̙o͚d̲ wi̱th̟out ̻par̜t̹n̗er͈s̟ are ̘a̼l̞l̠ ̹you ne̺ed
  ̻to̺ attai̘n̮ ͅthe̻ ̰ul̥ti̟mate͕ vi͎c̭t̘o̻ry̯.̦ T̻o̩ ̭re͖ma̙in̜
  et̙e͍rnal̺ly̰ ͙i͙n ̹H͔i̳s p̺le͎a̤su̗r̼e, res̱i͈di̞n͕g ̱in H̠i͉s ̯g̰a̹r̜dens
  of ͈b̜l̘is͍s ̻w̝here ͚al̥l ̭hard̟shịp̙,̝ ̘e̯vi̖l, d̙is͉easͅe̘ ͙a̹ndͅ
  ̤suff͙er͙ing̱ ar͔e ̹r͚e̫m̲o̘v̲e̬dͅ,ͅ replace͚d ̮b̮y ̖all ̤the ̞de̩li̭g̯hts̝
  you c͍an̠ and ͔c̬a̩n’t ͖i̞magi͚n͈e̺.̫

  •͕ BE̦L̬I̦E̙F ̪I͙N ͇GO̖D’S PR̦E̯D͉ES̹T͇IN̟A̬T̳IO̝Ṋ: Beͅlie̤ving ̮th̼at
  G̤o͉d͕ kno̭wș e̯v̞er̹ything̺ ̤tha͕t ̠haṣ be̪e̘n,͈ a̬n̝d ̱wi͔ll ͍b̼e͕.
  ̞B̬ẹl̻iev̜i̭ṇg͈ t̬h̝at̰ there ̹is no ̮po͍w͚ẹr̻ ̫o̬r̥ abilit͕y ͔t̳o ͍d̗o
  a̩ny̠t͓h̠ing̘ ͙except͓ ̻b͓y ͅH͎is̬ ̤p̱er̟mis͉s̰ion̦ ̠an͇d͚ ̟p̬ower͓ f̭ro̟m
  H͈i͕m͙. B͓e̠li̞e̘v̫ing͉ ̙t̜hat̫ we a̰rͅe ͙b͇u͙t̙ ̲a t̲imel̥i̳ne ̥of͙
  i̬n͉t͕e̠n̫ti͉ons,̘ ͈a͓n͙d̩ th̠at He is the͇ on̼e̼ ̝wh͎oͅ ̳d̤eci̤de͍s
  w̘h̫et̹h̼e̳r ̹or͍ ͕n͈o̮t̻ to give̱ ̪us͎ t͙h̜e a̬bͅilit͎y̪ t̻o fu̹l̝f̙i̮l
  thos͕e͔ ̝i͔n̩tent̜io̩ns.̩ Beli̯evin̺g̭ thaț H̲e ̜is ̩ṱh̘e Mo̻st ͇W̳is̼e,
  a̱n͎d ͈t͕h̬at͕ ͔al̖t͔h͖o͓u̖g̮h ͓we̘ ̥ma͍y̳ not uṉd̜eͅrstan͎d̬ ̠H̖i̹s
  w̘isd͕o̰m͓,̻ ̜w̼e ̼subm̬it̬ ̟to͍ ͅH͖i̪m ̞a̱nd͔ t͔ru̗s̱t͖ t͚h̩a͍t͓
  e̖v͚ery͚thin͉g ̥ṭhat͇ ha̦ppḛns is ͔u̮ltḭm̖a̪t͇e͎l͍y̫ f͚o͔r o͖ur͓ ọw̙n͚
  g͔o͎oͅd.̤ H̙e ̘is be̬n̰e̖vo͍l̹e̠nt, m̜e͍r͙c̣i̥f̳u͔l ̲an̮d͙ ̰l̜o̳v̝ing and
  ̦i̹t͎ i͎s ̞H͇is ̤pl̺ea̦su̝re to̬ ̤s̭e̞e̪ us̭ ͓bei̹ng̩ bene̪vo̬lent,̠
  ̙m̗e͍rc̪iful an͔d̦ l̳o̖v͙i̳n͚g.̣ ̰

  ̖• A̠ Mu͖sl̤im ͇must͙ ̭t̝es̗t̘ify̩ ͙th̞a̟t ̩G̫od͔ iͅs ̥On͇e̼,̖ ̘h̪a̮s̖ ̣no̮
  ͔equ̺als͍, n̳o ̞p̣ar̖t̺ne͎rs ̮a̻nd̰ ̙th̯e͎r̫e ̗is ̼n̫oth̜ing ̦l̰i̘ke
  H͚i̭m̭, ̘a̫nd ̟w͚e ͉mu̝s̙t̼ ̦test͕ify t͔ha͖ṯ ̖i͉n̖de̙e̲d̞ ̣Muh͎a̖m̻mad̝
  i͖s̗ ̳ve̥r͈y clea̘r̟l̖y̝ ̭the l̼ast̮ m̼es̱s̙e͇nge̻r̜ se̞n̺t ̟by͍ G̱o̦d.
  ̳W͈e must pray, ͇gi͉v͙e charͅit͈yͅ,̮ fas͓t, ̟an̪d̯ p͖e̲rf̲or̮m
  ̲p̹i̤lgr̪i̗mḁg̜e̳,̮ ̳t̘hḛr̟e͓b̳y ̠earniͅng G̖o̭d̰s̭ f͎o͕rg͕i͕v̼en̻ess̞
  ̟an̘d ma̼ny ̗gͅoọd de̲e̱d̜s / ͔in͎ve̝st͙m̼e̳n͓ts ͉for ͉the̞ r͇e͍a̙l͖
  e͈t̖e͔r͖nal li̼fe̲ w̮hḙn ̮th̩is̯ ̠t̝empo͓r̠a͎r̙y͙ h̦o̠me ͅḭs lef͎t̝
  b̞ehͅin͇d̞. W̺e mu̮st̲ be ẖo͙n͖es̺t, ̯ṭru̱t̻hf̰ul, ͉t̳ru͈st̖w͉or͍t̰h̭y̰
  ̺a͖nd ̹ri̜g̠h͕teous.̭ B͙eͅ ̱pleas̝an̪t, ̰h̰ygͅi͖en̪ic,̲ ͈hav̞e ͖g̳oo̯d̲
  c͈h̪ar̹a̗cte̘r ̬an͇d̘ be̹ ̮g͕e͓ner̞ou̥s. Be͎ ̯gr̲a̹t͔eful̮, p̼at̬ieṇt͉,
  ͉meṟcif̜ul͓ and̤ c͚ou̝rageo̠us̤.͈ B͔a͚si̬c͓a͓lḷy͍ t͔he ̗goḽd̯en ru͔le;
  ͈lo̱ve͇ ̬f̻o̦r͙ ̻yo̫ur b̻rother/̩s͍iste͉r̺ w̟hat y̼o̦u ̫w̙ou̮ḷd ̟love̻
  f̝o̲r ͉y̳ou͎rself.͉ Aͅ ̼Mͅus̪l̥i̱m ͔is co̬n͕cer̰n̰ed w̹ith̖ plea̙si̝ng the̦
  ͈Cre̳a̗t͖or̝ a̱ṋd̯ ͔n̘ot͎ th̠eͅ ͕c̫rḙat̫io͙n. ͔Th̹e ͚ve̹r̻y purpos̙e̳
  ̜of͈ ͔o̘ur̞ ̝ex͓is̘te̙nc̩e is͎ to͍ ẉor͉s̩hip͍ [i.e.̙ re̘m̠e̫mb͙e͈r͕,͔
  s̤e͔r͍ve,͖ ̰th͚a̜n̦k,̤ pr̦ais̤e, o̟bey̥, g͔lo̠r̗if̞y,̳ ̱e̙tc]̰ G̙od̰. If̖
  you ͓d͖o ̜thi͕s͇ ̼s̝i̦n̤cere͓ly̜ y̭o̟u ̫w͍il̥l ̗fin̪all͚yͅ ̦fe̮e͎l̟
  f̫ulfi̺ll̺ed͎ ̜a͖nd con̪ten̳t in l̝ife͖ ̞n̗o m̙a̰tt͍e̻r͙ w̖hat s̬i̻tuațion
  you’̫r͉e ͕i̠n̟.̰ ̺T͔o ̭f̝u͕l͖f͚iͅl̤ ̹you͖r h̠i̦ghe̲r͍ ̫p̫u̖rp̟ose͈ ̠of̖
  w̝o̯rshiping̮ Go̪d,͚ ͈me͙a̘n͉s to ̰bͅe͉c̱o͚me ̟a̠ be̹i͇ng͇ t̼h̼a̱t i̞s ̠i̩n
  ̼co̖m̫mu͕n̼iͅon w͇i͕t̥h̜ ͖A̻l͈m̲i̹g̻h͖tỵ ̘Go̳d. ̥T̪here ̙ca͕n̤ ̥b͚e͖
  n̯ot̮hịng g̻reat͉er̠ ͈than͎ ͔ṭhͅi͎s͕.̥ ͎

  Q̯ur̫a̩n̫ dot c̺om ̳fo̹r a̱n ̪onl̞inḛ Q̫ura̻n [̝[the wo̲r̙d o̹f Gọd͙]]
  S͇u͙nna̹h̝ do̞t c̯om fo̟r̬ o͙n͎linḛ ̹prophe̠t̰iͅc̖ te̜achings ̬[̖[th͍e
  wͅordͅs ̥a̖nd ̺a͓ctio̖n̟s̤ ̳o͈f̰ ̠t̯he l͍a̲st ̱P̭r̟o̞ph͖et̠ Mṳham̩mad͍]]
  ̳
  ̲

 • Louloe De'Palma
  Reply

  The last ten years or less of High profile deaths of state workers,
  diplomats, reporters, whistleblowers, lawyers, activists, is weird in
  itself. Now when you tag with it, they all had one thing in common, they
  were all questioning, leaking or reporting on the current administrations,
  or their friends/acquaintances, actions. Well that sure does make it look
  really fishy. If the odds to win the lotto are sky rocket high, what would
  be the odds of everyone and anyone that may shed some light on the current
  situation coming up dead or imprisoned? o.O

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>