Yellen to Trump: The Fed is Above the President – #NewWorldNextWeek

Welcome to New World Next Week — the video series from Corbett Report and Media Monarchy that covers some of the most important developments in open source intelligence news. In this week’s episode:

Story #1: Cops Accidentally Record Themselves Fabricating Charges Against Protester
http://bit.ly/2cq5YJK
Police Use TEN Different Types Of Checkpoints, With More On The Way
http://bit.ly/2daTMZP
NYPD Admits Accounting For Its Civil-Forfeiture Seizures Is Hopeless
http://bit.ly/2cIJd1y

Story #2: After Rate Hike Fake Out, Yellen Responds To Trump
http://bit.ly/2d33b6V
Clinton Tells Trump to Shut Up on Federal Reserve
http://bit.ly/2cq61Fq
How the Fed Can Swing the Election
http://bit.ly/2d33E9v
Video: Greenspan Admitted Fed Above Law, Congress and President
http://bit.ly/2cnzaMp

Story #3: Government Must Stop Little Free Libraries for the Sake of the Nation
http://bit.ly/2cEye7y
Dead Drops: For When Cybercom Pulls the Plug? (Nov. 18, 2010)
http://bit.ly/2cSrxle

#GoodNewsNextWeek: #CatsNotAds In The London Underground =^. .^=
http://bit.ly/2cSpXzA

#NewWorldNextWeek Headlines: Pharma-Hackers Show How To Make EpiPen
http://bit.ly/2dlcr8J
#AmericasNextTopPresident: Kennedy Says Bush Is Voting For Clinton
http://bit.ly/2cvhIsE

(1571)

About The Author
-

29 Comments

 • Anon mouse
  Reply

  “Dead Drops: When US Cyb…” The YouTube account associated with this video
  has been terminated due to multiple third-party notifications of copyright
  infringement.

 • Youngevity4Life13
  Reply

  In Congressional documents, it wasn’t until about $140 billion of gold
  bullion was transferred between 1928 and 1930 did it collapse the economy
  into a depression. Before the depression, the Federal Reserve used bank
  notes within the banks themselves and get gold for the notes. After the
  bankruptcy of the U.S.A. in 1933, the Social Security Act came into place
  in 1935 whereby all human beings born from that point were worth 1.8
  million each of their birth. The economy is based on Human Resources or in
  other words human slavery and trafficking and Rod Class is exposing this in
  the courts.

 • Youngevity4Life13
  Reply

  The trade agreements which are essentially job transfers aka gold transfers
  will collapse the economy. Where I live, when the oil price crashed in
  Alberta the credit rating for the province also decreased due to the job
  losses.

 • Rexx
  Reply

  The NYPD can’t track its Civil-Forfeiture Seizures because, when a cop
  “seizes” $300 from some guy, they’re not confiscating the $300 for the city
  – they want to spend that $300 on themselves.

  What they DON’T want to do is have to fill out paper work or to have to
  Justify why they confiscated that $300 and they certainly DON’T want to
  give that $300 to the department.

 • Mike Milligan
  Reply

  Did JEP actually just say not to put “Franklin Scandal” books into private
  libraries?
  Explain your self James for that statement and James for acquiesing to the
  statement.
  I have supported you guys for years and have aggressively defended you for
  years. On this I want an explanation.

 • slowpoke692
  Reply

  Come on you guys! I love you guys, and I know that you know who David John
  Oats is and what he does. He’s loving Trump! And I saw Trump’s reaction
  when Luke asked him if he (Trump) was a 911 Truther. And I kind of think he
  is. Would it be a lovely Christmas present for the people If Trump went
  down to the Fed with the 1st Army, say about the 22nd, surround them mofos
  and lets see some paperwork. LOL

 • Irish Proc
  Reply

  WHA͚T̮ ̥IS̙ ISLAM͕?̥ ͕Answer̯e̞d ̼i̦n͙ ͙6 p̬o̫ints,̠ p̰ḻus͈ ̹1.͇

  ̫• B͎eli̝e̩f̳ i͖n Go̫d̝ ͇A̹lmig͕ht͚y. ̲He has̝ ̖no͙ ͉pa̯r͉tn͙er̙, nͅo̼
  ͙e̱qua͍l̟ ̱a̰nd̠ t̪h̞e̬re ̤i̘s̲ not̘h̻iṉg ̤l̖i͈ke̜ ̝H̱i̩m̻. ̤H̪e̠ h̗a͈s̥
  p̲o͎w̳e͙r ̭o̬ver̭ ̯a̭ll̙ ͍t̼hi̪ng͙s.̥ ̯H̱e ̭is ̗th̻e ̬tru̳e r̦e͖al̩ity̤
  a̻n̺d e̜v͙e͙ry̤th̫i̤n̼g͍ e̻ls̩e̩ i͎s ̩j̥u͕s̺t̘ ͅḪi̱s̹ cr͔e̗a̠t̮i̦on.
  ̘J͈ust̤ asͅ He cre̬ạt̖ed ̼everythi̦n̫g̻,̟ He ̯c̰an̖ ͇tak̗e
  ̮e͚ver͖yth͕in̤g̹ o̤ut ̳o̗f̙ ͖ex̤isṱe͓n̲ce. ̟T̮here i̘s͖ n̘o̼t͚hing
  ͙b͙efoͅr̲e H͕i͙m ͚an͙d ̰no̠t͇hin̤g ̙a̳ft̝e̯r H̥i͎m̮.̗ He ̣i̲s
  ͈e̯t͈e̬rna̻l͇. H̞e͎ ͇i̙s͚ n̹ot ̦a̭ ͔“̯he̺” b̤u̼t͚ ͎w̳e̳ ̝ḫav̮e̗
  li̱m̟i̫t͍ed ͕vo̩c͚ab̜u̖lar̥y. ͕H̳e̠ ͅi̥s̗ p͔e͔rf̝ect̜. ̠H̼e ̫i̺s
  ͇com̟p͎le͕t̻e.̘ ̞He̬ i̦s ever̯yt̗hin̪g̞ a̤nḓ ̱w͈e̪ only e̗x̠i̯st͍ ͖b̹y
  Hi͓s͈ w̰ill an̜d pḙr̥m̯is͖sion.
  ͉
  ͈•̻ Bel͉ief̗ in̦ ͕t̘h̠e ͅAngẹls. I͇n͓te̯lliͅg̼e̻nt̫ a͇n̮d̳ ̩p̞ure̬
  cr̬ea̝tu̝res͙ m͍ad̖e ̤of̣ ̠ligḥt.̖ T̖h̩ey ̞a̘re i̩n͈ḥere̤ntl͓y͈ ̫good
  ̞a͚n̰d h͕ave͕ ͉n͕o ̩fr̭e̫e ̠wi̭ll to̲ ̬c͖ho̯o̤s̪e t̺o be evi̻l. Hu͔ma̯ns͔
  ḁre͙ a̳l͍so i̞nheren̝tly̬ ̺go̮od,͔ ṱh͖i͚s i̦s̱ c̟a̻lle͍ḏ the̖
  “̝f̼itr̙a̗”,̤ ̫whe̠r̯e͓by̖ ̟h̝uman̰s͎ are̘ bor͍n ̪w̻it̝h a̲ ̹n̠at͙ur͕a̠l /̣
  ̭ḭnsți͎n͈ctua̟lͅ in͔c͙li̖nati̥on͙ tͅo ̗b̯e̝ ki̜nd͍,̮ ge̩n̞e̬rous̺,
  f̦ại͇t̝h͓fu̜l̝ ̳a͚n͈d c͍o̲m̗pa̺s͈s̻i͚oṋate. ̮T͕h̬i̟s ̟c̩a̮n͓ ͇be͎
  cḷearly̬ obṣe̤rved i̼n a͇ll̹ ͚chil̜d̞r̰en̙ o̜f̻ eve̖ṟy ̤r͖a̻ce̻ a̖nd
  ̣cr̠e͔ed.̠ ̥Howevḙṟ,̺ ̩ḓemonic i̮nfl̺u͚en̗ce͖s̮ from ̗soͅme ̬o̻f̫ ͇th̦e
  ̙j̝inn̯ki̜n̜d ~ c̳r̦e͙a͈tu̠r̰e̪s͔ ̳whịch h͔av̞e̘ exi͓ste̠d͖ ͙be̜f͚o̫rḙ
  h͍u̳mans̯, ͉w̯ho̙ ha̝ve̳ an ̞an͚a̘t̟omy ̣of͉ f̞ire̺/plasma but̤ a̤r̝e̺
  ̟uno̰ḅs̟e̘r̻v͈ab̟l̙e to ou͖rͅ ̬eye̲s̼ m̮uc͉h ͈l̼ik͉e man͚y co̤lo̠u̱rs̱ in͍
  ͖t̟he elect̙rom̰aͅg͉ne̫ti̩c s̻p̤ec͇t̘rum̩.̞ ~ ̻Thes̹e ̜dem̤o̗n̗i̜c
  ͎i͚n͉fluḛnc̩es ̣co̙mp̱e̝te wi̦th ange̦l̠i̥c i͈n̼flu͔e̲n͙c̳es̤ in̪ ̯ou̩r
  l̗ivḛs̮. ͕Wi̼t̯h t̪h̘e̗ ͚f̯re̻ewi͙ll͉ g̭i̯ven͍ to̮ u̝s w̹e ̞m̫u͇s̠t
  c̝hoo͙s̟e̦, da̙ily, ̱w̞h̟i̗ch i̳nfluence to̲ ̮f͙ol̹l̺ow͎.͍
  ̖
  •̺ ̦B̝elie̮f ̝i͓n Divin̰e ͉Bo͇oks. B̘el̬i̙ef͈ i͇n t̼h̹e B̘ib̲le,ͅ t̘he̠
  T̺o̠ṟa͔h,͕ ̗th͓e ͅPsa̜l̞m͚s, ̣t̩he̘ ͙Gos͇p̘el and̳ al̳l̖ d͔i̦v͉i̯ne
  ̣boo̳k̗s͍ which̘ ͓d̙o͎ (̟o̯r d̼i͖d) cal̻l̥ y̖ou̩ ͉t͙o ̗re̥memb̯er̼ ͖t̻he
  ͍O̤ne̝ ̰and ̜Alm͈ig͓hty̟ ͎G̥o̞d̪ in͉ ̱y̖o̰u̳r ̯ạc̳ti̮on̟s ̼a̘nd w̖o̯rds͖,
  ̯a̼n̼d͎ t͍o ̪obe̲y͉ ̩Hi̱m, for y̜ou̗r ͔o̺w̘n sa̮ke̟. ̬Fin̜a̘l̹l̯y̘, t͕he
  ͈last ̭d̙i̗vi̹n̜e̥ ̪rev͓e̖ḷati̩o̬n̩; t͓h̝e̱ ̠Qu̜r͎’an̘,̥ ͉which
  ̱con͚fi̙r̪m̺ș ͎wẖa̭t w͖e̻ a̺lrea̟d͈y͔ k̪noͅw͚ a͍b̟o̲ṷt ̮ṭh̝e̤
  p̺rev͉iou͎s͎ ̘script̗u̳r̭es ̭beiṉg al͕tered and̘ m͎an͚i̝pul̝a͙ted͖,͓ a̖nd
  whicḫ ̗r͓ec͕t̞i͖fies̬ ͉t̪h̫o̠se̦ e͎rror̫s a͚nd g͇iv̲e̥s̬ ̩u̼s̮ ͇a̭ fi̲rm
  g̹rou̦n̠d͈i̼ng in au̫the̪n͍t̹i̦c gu̲iḏa̤n̬ce a͉ndͅ ̟k͚n̥o͇wl͕e̦d͍g͙e
  ͙from̜ ̖our̳ C̯r̟e̘at̫or.ͅ A͓s pro̗mi̗sed in̼ t͔he ̬Q̤ur’̬an̞ ͉it̯se̳lf̲,
  t͉he͉ ͅlast ͉r̟evel̯at͍io̫n ͙wi͎l̞l ̝n̞e͖v̤er̞ ̹be c̤h̻a͈n̯g̺ed ̖an̟d ̦s͍o̩
  n̪o m̼o̩r̹e͓ ̯m̙e̙s̞s̗e͉nger̪s̗ o̪r ̦bo̪oks̬ w̰il͇l͔ ̪b̟ḛ ͍s̟ent ̙t̪o̬
  h̪u̹m̹a̖n͈ki̹nd̤.͓ T̜he̹r͕e̞ i̬s n̲o m̩o̜r͓e gu̹id̯a̝n̯c͚e ͙to̠ come̖.
  G̙odsͅ ̠f̗a̞v̮oͅur̞ ̭u͔po̲n us ̭h̼a͓s ̦b̗een̜ coͅmple͎te̹d̰.

  ̲• ̫B̗e̤l͖i͚e͖fͅ i͓n ̝the ͉Pr͙o̠p̫h̘e̹ts. Be̩l̦i̹ef t̳h͔at̯ e̮ve̮r̝y̤
  ̜na̹t̰ion ͈ha̩d ͚pr͓o̮p̰he͙t̞s se̘nt ̼to̜ ̙it̗, t̹o ̲rem͙in̗d t͙he
  p͈e̦opl̯e̲ abọut ͚o̗u̯r͙ ͖c͈ov̦e̜nan̰t ͕w͈itͅh God̜.̮ T̫ha͈t bḛfor̰e
  ̮H̰e͓ p̤ṷt͕ ͅour͖ ͓s͓o͖u̦ls ̪in͚ ͖t̩h͉e̗ṣe̘ b̩odies, ̩we ̭aͅgr̹eed̞ ̹t̠o
  th͚is̖ c̫hͅall̟e̫nge̟,͉ ͅand͍ we ͔ag͎ree̪d̞ t̩o b̘e ̲testͅe̦d o̰n ea̟rth͎.̫
  ̙Ov̫er 12̝4̤,̟0̱0͇0 Pro̻phe̪t͚s ̣h̻a͔ve ͚b͕e̦en ͖s̲e͕n͎t͇ to al̖l͈ ͕the͙
  pe͖o̳p̰le oͅf the ̪w̤o̻r̗ld͈. ̯O͖f ̘t̥h̩es̝e ̞Pro̯ph̺e̗t̝s,̻ ̭ar͈o͇uͅnd̼
  3̺00͕ ̹were Me̜s͉șe̙nge̱r̦s. T͙hey͎ ̫w͖e͈r̠e̮ s͔en̩t w̮i̗t̪h a̲ di͎vin͇e
  ̫r̩e̘ve͓l͇a̩t̯i̦on. ̤As̘ ͉M͈usl̳im̮s̞ ̝w͔e ̱do̗ ͔n̯ot̗ d̬iffere̫n̬tiat̟e̞
  ̖b͕et̻w̟e̘en͔ ̜th̼e Me̻ss̼e͍n̝ger̘s.͎ Țh͕ey̟ are ͙a͓ll ̤eq̮u͖a͍l ̫an̦d we
  ͍tr͎ṷs̞t ̫and̠ bel̗iev̺e i̘n ͙ṭhẹm ͓all̼. ̬A̝d̦am,͓ ̥E͕n͓o̘ch,
  ̱N̫oa̪h͖,̻ L̳o͉t, ͓J̙o͈nah, Abra͎ham,͚ Is͓’m̖aee͇lͅ,̞ I͚s̯’̝aac̭,̜
  ̘Is͎’r̲aeͅe̳l̤, Jose̜p͓h, ̘J̜e̤sus̝, Muha͈mm̟ad –͇ ͍Al̥l w̼er̝e a̝mong
  t̮h̥os̩eͅ ͓most̯ b̜el̥o͇v̻ḛd̫ ͕to G̗o̹d͚.͖ H̩o͓w̞ev̞e͎r; ͇Mu̠h̭am̦mad,ͅ
  being͔ t͙h͕e ͉ver̹y̗ ḻast̲ ̺me̙s͚ṣe̝n̘g̜er ̥w̩a̭s n̹o̳ṱ ͚j͎us̩t ͈s̬en̠t
  t̹o ̪onͅe ͙na̫ti͎on͎, b̲ut̠ ̲h͚e̺ w͉a̰s ͖sent ̼as ̪a̺nͅ e̜x̱ḁmp̺l̙e f̰or
  the ̙e̟ntir̭e̻ ̼w̩o̻ṟl̥dͅ. ̜While ̬w͙e ̲M̙u̮sl̘im̪s m̜u̜st ̘be͓lͅi͉e̝v͙e
  ̳a̰ll ̙t̬he͈ Me̗s͎sengers̟ are͙ e̤q͎ual, ͇w̠e ͙u͕nd͇erst̥an̹d̺ ̹ṭh͉a̠t̞
  be͕in̰g̼ ̦t͉h͔e̜ ̭la͍s̹t̺ ̯m͙esseṇg̠e͉r h̙a̮s̟ v̥er̺y h̺onou̲rabl̹e̜
  ̤impli͔cat͇i͕on̙s.̲ ̹W̘e ̖be̫lie͓v̳e̹ ̗it is̥ t̘he͈ ̰final m̥es̠se͎ng̳er
  wͅho͚ ͙wi̜l̞l ͉inte̳r̰c̞ede̪ ̯aṋd ̦a̩s͈ḵ ̪God ͕to be̫g͔in̺ ͔Jud̥ge͇m̯e̥nt
  ̩d̲ay,̝ w͙he̝n̹ ̠no ̰o͍ne else w͈i̪ll aṋd ̹ma̹y ̮pe̗a̞c͍e ̻be upo͍n̘
  ͇hi̞m̟ ̪a̭n̙d̲ ̣on ̯al͎l̝ ṭhe̟ ̖pro̖p͍hets ͚a͎n̞d̞ messe̮ng̪ers.̻
  ͙
  ͖•̘ ̜Be̝li̖e̳f i̦n̻ t̖heͅ Da̜y͕ o͈f Ju̘d̳gem̜ent̖.͎ ͙B̤el̥i̫ef in͇ th̗e
  ̱s̫c̜a̮l͉e͇s̪ ̭w̜h̗i̩c̲h w̤ill ̫weigh̹ ̱oṷr̹ ̦deed̼s, ͈th̦e̬ ̖on͓ly͈
  c̪omm̜o̫dity̝ ͔ọn͔ t̝h͙a̝t ͅd̞a͙y wh͎en̘ g̦o̰ld̥ ͅand s̳i̱lver̫ ̹w̻i̮l̬l
  be̻ m̬ean̮i͉ng͔les̞s.̣ A͙f̳te̗r͉ ̥th̦is̹ ̗w̝oͅṟl̹d h̯a̦s e̻nde̲d̜ ͚anḍ
  t̯h͕e̞r͕e are̩ no̩ m̮or̻e̲ pe͉o̠p̣l̼e,̗ ̥al͍l ̙wil̗l ̠b͙e̪
  r̬e͉sṳr͎r̭ec͔t̜ed̯ / ̞re̬c̟re̥at̖ed.ͅ ̰W͔e believ̼e ͅm̝aͅnkind an͚d̥
  jinn̤k̙ind w̭il̩ḻ ͈ṱhe͈n ̩be̫ ̳w̺a̬iting̼ ̥f̳o̻r ̗50,̻00̟0 ͇ye̹ar̞s ̤for
  ͖j̪u̝dg̮em̗e͍nt̜ ̳to be̲gi̟n. ̹F̯inally, ̹th̙e͚ ̺la̗s͕t P̪r̦op͙he̘t, m̤ay
  ̟God̤ bless ̦h̝im,̖ ̤w̭ill ̠pr̺os̘t̳r͎a̼te̠ ̼t̼o̖ the A̖l̹m͖i̳g̞h̘ty ̠an̪d
  humb͔l͙y ̗a͙s̹k ̪H̤i̞m ̣to ḅe̫g͔i̝n. T͖h̯i̥s w͈il̩l͔ ̟be ͚a͖ to͔rme̯ntin̜g
  ̣t̤ime and peo͔p̹l̞e who̪ ̝t̰h̦i͙nk͇ ̘t͎h͓ey̤ ar̲e go̮i̻ng to h͔e͇l͕l̬,̲
  ͙wi͈ll ͍s̤t̤i̬ll̪ ̤waͅn͙t ju̫d͕g̺e̩m̪e̤nt ̭to c͙ọmme̝n̻ce͓,̖ ̙j̼ust͍ t͍o͉
  ̺le̤a̪ve̻ this̲ p̟lacͅe.̪ ̱Go̫o̺d̮ ̜a̺nd b̟a̼d ̭d͔ee̱ds̙ ͔will ̗be
  wei̱gh̻ed̙.̬ ̣Theͅ ̱u̳lti̜maṯe͔ fate ̮a̰n̪d ͎you̺r fin̹al̜
  ̺d͍e̗s̥ti̹n̹a̘t̯i̙on w̥il̝l ͉b͍e̼ d̩e̟c̞iḍed.̣ He̪aven or͈ h̜el̲l̬ ̮wi̥ll
  b̭e̜ rewarde͔d͓ toͅ ̘t̲h̲os̲e wẖo͕ e̹a̰rn ͚w̹h̘at ͕ṱhe̮y̝ ̬e̜arn͎.
  ̟Don’ṱ ̮f̞ḛḙl ̞ho̳p̻eḽesṣ ̮t͔hou̼gh͓.͍ ̠If̭ you̱ s̝i̟n̥c̤ere͙l̳y
  regr̗e̤t̞ y͉ou̻r̪ ̘si̟ns͉,͍ an͎d a̠sk ̼God to̥ ͈f̲org̲ive ̜y̬ou̜ in
  t͚h̖i̬s͎ life̙, ̼t̺h̖os͖e ̘ve̱r͕y ͚si̤ns will͈ ͕b̹e̖ ̙tran̜s̭for͕med͓
  fr̯om͔ ͈b̘ad ̖deeds i͉nto̱ ̳goo͔d͍ ̫dee̞d̥s͕. Ev̥e͖ry̘ ̖go̦o̟d
  in̦t̝en̟tion̲ yo̗u̝ m̟a̦ke i̙s ̤wo͉r̙th ̪o̖ṉe̖ ̯g̝oo̯d ̞d͈eed̳,̳ w̠h̘il͕e
  ̪e̼ve̤r̝y̖ ̯e̳v̗il̻ i̱n̘ṭe̼ntio̥n͈ ͈isͅ n͉o͙t ̮co̜unted,̟ unle̞s͎s y͍o̥uͅ
  ac̖ṯ on i̥t ̬anͅd̬ ͍c̭ommit̮ the sin. If y͈o̬u͔ ͙ac͖t̜ ͇o̞n̠ ͕a͖ ͎go̳od̮
  in̳t̬en̹t̖i̯o͇n̘ ͙iț ̜c͓an ̙be͍ wort̻h̲ 1̱0͍0’̙s̳ ̗o̞f̭ g̦o̙o̰d͚
  ̻d̦e͖eds̞. ͈Rig̜h̯t̤e͎o̙u̥sn͇e̥s̗s̭, be͓l̖i̼ef̖ ̥in tḥe ̦las͍t͙ d̼ay an̘d
  b̪e̪lief i̞n̯ ͕G̜o̩d ar͕e̩ ̩all you n͇e͙ed to a̲ttai̤n̙ the͇ ulti̳mate
  v̞i͍ct̪o͔ry̹.͎ To ̤r͚emai̹n̦ ̯e̠t̜e̖rnall̺y̮ ͍i̱n̝ ̠H̱i̩s̺ p͍lea̞sure̼,
  r̪es̩i̯diṉg in ̙His̮ g͔ard̹ens̤ of ̯bliͅs͙s where̥ al̪l h̥a̙rd̘sẖi̤p,̫
  e͓v̬il,͉ ̟d̗ḭseͅase and̥ ̗s͎uf̬fer͉i̠n͍g̼ a̙r͎e̳ rem̬o͈v̖ed,̲
  r̦e͎pl̝ac͖ed̘ ͓by a͓l͙ḽ the̮ de̫l̟i͓g̥h̹t̰s ̯y̖o͖u̦ can an͕ḍ ͚caͅn̖’t̫
  iͅm̬a͕g̪in̖e̟.̪

  ̺• Be̠l̯ie̩f ͈in ̻Go̦d̠’͔s̲ pre̯des̻ti̫nat̞i̥o͎n̜.̹ ͙B̼e̘l͎i̫e̯v͖i̜ng
  th̦a͙t̲ ̞G̭od ͅk͎now͈s ev̟eṟyth̻in̠g ̙t͚ha̜t̖ ̮h̖as be͙eṋ,̪ an͇d ͔wi͇ll
  ḅḙ.̳ ̮Be̪liev͖i͓n̩g tha̤t͓ t̙hͅere ̲is͕ no͇ ̲po̻we̺r ̖o͖r̼ a͓b̟i͎l̜i̪t̳y
  to d̞o̟ ͇anythin̦g ͍excͅept ̘by ̖His͍ ̞pe̩r̻m̜iss͎ion ̥an̯d p͔oẉer͙
  ͕f͔ro̹m ͔Him. Be̟li̫evi̙ng͖ th̜aͅt͙ w͕e ar̠e̳ ͖but̬ ̥a̲ ̪t̺ime͙l͚i̫n̪ḙ of̲
  inten̜t̞i̦ons͉, ̮and ̹t͙h̪at ̘H̜e̩ ̜i̗s ̥t͈h͕eͅ one̝ ̲w̮ho d̞eͅc̫i͈d̝e̙s
  ̲w͈h̼et͎h̫e͎r o̦r̬ ͇not t͚o͙ g͇iv͎e us ̻t̹ḫe ̱abi͍l̪i̟ty to ̪f̬ulfi̘l
  ̻t̲h͚os͎e i̭nte̤n̖tions̹.̼ ͖Bel̥ievi̝n͍g ̪t̘h̫a̦t͇ He̻ is ͅthe ̣Most̤
  ̺Wiͅse͓,̙ ̹a̲n̥d ̭t͖hat̺ ̬al͖t̖h͓o̭ug̪h ̖w̹e ̝m͎ay͓ ̥n͚ot͎
  ̝u̟n͈d̳e͔r̰s̝tand ̘H̪is w̥i͎sd̠o͙ṃ,̯ w̮e s̼ub͖m̖i̪t ͈to ̩Hi̫m a͈nd͇
  t̠r̘u̼stͅ that͍ evͅer̟yt͖hing t̗hat h͉app̘en̻s̲ is u̞lțima̞tely͇ fo͕r̲
  our̗ o͖w̞n go̱od.͇ H̟e is b̺en͍evo͈l̞e̼nt,̠ ̥m̟e͔r̤ci̹f̱u̹l and ̗l̯o̮v̬in̹g
  ̭an̹d ̦it̝ ̫is Hi̪s ̘ple͔așurͅe ̤ṭo̯ s̱e͇e u̜s͔ bei͈ng̰
  be͖n̞ev̩ol̲eͅnt̲,̰ ̘m̟e̗rci̹ful͉ an̲d̻ l̲ov̭i̭n̥g.̼ ̦

  ̲•̖ A ̤M̟u̻s̩lḭm ̼m̖us̬t͓ t͎e̤st̜ify tḥḁt ̻God i̲s O̫ne,͉ ha̺s̟ n̥o͙
  e̝qu̮a̞ls͚, ̝n̖o paͅr̮t͖ners̞ ̘a͇nd t̘ẖe̬re ͅi̳s̳ n̫oth̻i̹n͉g͕ l̖iḳe̱
  ͅH̗i͈m, a̖n͎d ̰we ͍m͉u̩st ̥testify t̝h̤at i̙ndee̘d̜ ̼M̤uh͖a̗m͉m͓a͎d͇ ịs͕
  ͓very̗ c̱lea͇rly ̤t̳he l̪as̩tͅ me̟s̺s͎enger ̤se̖nt b̥y̞ God̗. We ͙m͇ust
  p͓r̫a̩y, g̪iv̹e ̝cḥa̺r͔it͕y͈,͖ ̜fas̙t̩,͙ a̘nd p̮eṛf̹orm
  p͈ilg̟r̳iṃa͉g̠e̻, ̭thereb͚y̠ ̰e̠arning ̲Godͅs fo̙rgi̭vene͍ss͈ ̝and m͍an̲y
  g̦o̺o͈d ̩de̺ed̠s / inv͕estmen͚ts ̩f͔o̞r t̹h̞e ̪r͇eal͙ ̣e̟t̗e̟r̖na̳l̦
  ͍li̺f͕e ̳whe̟n̬ ͔t̠his̝ ͉tem̞p̻o̪ra̖ry̤ abode̞ ̤i̞s̺ ̗du͍mp͙e̹d.͔ ̞W̳e
  ̝mus͕ṱ be ̦hoͅnes̲t, ̗tṟu̗t̺hfu̺ḷ, t͉ru͎stwor̤tḥy̭ ͈and͔
  ri̝gh͕te͖o̯u͚s.̹ Be p͉l̺ea̗s̖ant, ͉h̟ygi͖en͖ic͙,͓ ha͙ve̖ ̮go̱o̪d
  ̘char̞a̱cte̺rͅ a̹nͅd͙ ̹be͕ gḛner͎o̲u̝s.̳ B͚e g̦r̯ate̘fu̺l̳, pat̗i͇ent̟,̘
  m͔eͅr̙c̥iful and c̲o̺uͅrḁgeous̲. ̳B̯a͔s͎i̞ca̭l͉ly̖ lo͕ve͖ ͅfo̟r ͍y̮o̘u͉r̦
  ͅbro̱t̟he͉r/si̘st͙er ̱wh̪aͅt ͓y̬o̬u ͇would̹ ̞l̗o̥v̼e f̭o̰r ̙y͔o͓urͅs̤el͚f̻.
  A̖ M͖u͎slim̰ i̪s con̜c̭ern̬e͕d̖ ̭wit̤h̰ plea̮ṣing t̪he C̝r̺ea̪to̟r and
  ̥n͓oṯ ̺țh͙e cr͖e̤ation͔.̜ ̭Th̥e̲ ve̘r̖y̱ p̟ṷr̙pos̙e ͚o͎f o̼ur͈
  ̪ex̱i͖s͚t̼en̹ce i̞s ̰to worsh͍i̜p̥ [͓i.e̠.̼ r͎emem̞b̺er͎,͖ ̲se̩rv̮e,
  t͇han̹k, ͍pr̳ḁi̤se̹, ͍o̘bẹy̰, glo͍rif͎y, et͓c]͎ ̞G̺od.̺ If̳ y͕o̲u͚ do
  ̰thịs s͖iṋcer̳e̳l̤y̟ you̱ w̙ill̹ ͔f̥ina̜l̲ly̻ f̲ee͙l̪ ͖f͇u̳lf̝il̺ḻe̱d
  an̠d̗ con̘te̪nt ̣i̭n̺ l͖if̹e̫ ̜n̲o m̞aṱt̻e̹r̥ ̪wh̤at̹ ͈si̦t̩ua͎ti͚on
  ̙yo̤u̳’̙r͙e̘ ̙in.̤ ̹To̤ f͈u͎l̟fͅi̥l̯ ͚y̱oṷr ̰h͔i͓g͈h̝e̳r̫ p͚u̹r̯p͔os͙e͓
  ̥of ̪wor̺sh̜ip͇in̗g̹ ̙God,͚ m̰ẹans ̙to͎ ̣beco̮me ̖a̠ b̫eing tha̖t ̖is͚ in
  co̯m̥m͚u̜nion̖ ͉wi͙th̠ ̗Al̬m͕i̭gh͚ty Go̠d̞. ̬Ther͍e̯ ̬c̬a͕n ͚b͓e
  ṋot̖h̹in̳g grẹat͉e̻r than̬ ̲t̼hi̦s.
  ͎
  Q͍uran d̥o̻t ͚cͅom̜ fo̥r an ͙oṇlin̝e̻ ͙Q͓u̦r̪a̫n̖ [[t̻he͖ wo̖rd o͈f͍
  God͚]]͙
  ̦Suṇnah͕ do̞t̥ com͓ f̺o͚r on͖li̙n̲e̤ ̺pro̫p̬he͙t͈ic̜ ̯teach͕ings ̜[[̣th̜e
  ̟w̫o̖rd̥s͕ ̘o͕f̺ ̹t̪heͅ l̫a͍s̺t̘ ̘P͙r̘o͙ph͈et̥ ͉M̱uhͅa͉m̝m̹aͅd]]
  ̠
  ͚

 • no thanks
  Reply

  How sad trying to take down little free libraries. Id like to take part in
  a mass truther movement via fliers given out and posted everywhere. That
  would be fun and interesting

 • Jayme Thorpe
  Reply

  Third World Nation. Mathematically impossible to borrow 10 & pay back 11.
  Theft. Bring back our Constitutional Form of Money system.

 • Stephen Bunn
  Reply

  The Earth is a stationary plane. There is a firmament, a dome over the
  Earth. There is no deep space, nor satellites in deep space. There is no
  South Pole. The ISS is as phony as Hillary Clinton’s recent “public
  appearances.” Man has never gone to the Moon, orbited the Moon,(impossible)
  or the Earth. All “Nations” are participating in these charades for the
  people, due to a future planned event. The problem is: debunking these
  statements, not dismissing them “out of hand,” but proving them wrong is a
  real red toothed bear!
  Have I gone full nutzoid? We will see, my friends. We will see.
  Great reporting, by the way. Bravo.

 • paul decristoforo
  Reply

  That’s actually incorrect about the Fed. Jill Stein speaks about having
  Congress control the rates of the Fed. She was just on Fox News being
  interviewed by a panel with Krauthammer and Bret Beire- or however you
  spell their names.

 • Dan Miller
  Reply

  The Federal Reserve is not an agency of the United States government but an
  independent conglomerate of international bankers. It is also
  unconstitutional to have the Federal Reserve because the constitution
  requires that Congress coin and print our money. This blatant violation has
  gone on for over 120 years and nobody does anything or seems to care. It
  seems to point out that other conglomerates are running the country not the
  elected officials. What would happen if the president or Congress took
  action to get rid of the Federal Reserve? That would be interesting.

 • taipeikartman
  Reply

  Fed Reserve Yellen says we print faint money and are.monitored and
  controlled by Rothchilds. Just imagine, this is the richest family on the
  planet choosing this disgusting human being to manage money printing in the
  biggest dollar consumer usa.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>